Monday, 30 December 2013

Thana cood for psc result

Thana cood
Page 1
Thana_code  DIV _NAME DIST_NAME THANA_NAME
10901 RAJSHAHI JAIPURHAT AKKELPUR
10902 RAJSHAHI JAIPURHAT KALAI

10903 RAJSHAHI JAIPURHAT JAIPURHAT SADAR
10904 RAJSHAHI JAIPURHAT PACHBIBI
10905 RAJSHAHI JAIPURHAT KHETLAL
11001 RAJSHAHI BOGRA ADAMDIGHI
11002 RAJSHAHI BOGRA KAHALOO
11003 RAJSHAHI BOGRA GABTOLI
11004 RAJSHAHI BOGRA DHUPCHACHIA
11005 RAJSHAHI BOGRA DHUNUT
11006 RAJSHAHI BOGRA NANDIGRAM
11007 RAJSHAHI BOGRA BOGRA SADAR
11008 RAJSHAHI BOGRA SHIBGONJ
11009 RAJSHAHI BOGRA SHERPUR
11010 RAJSHAHI BOGRA SHARIAKANDI
11011 RAJSHAHI BOGRA SHONATOLA
11012 RAJSHAHI BOGRA SHAJAHANPUR
11101 RAJSHAHI NAOGAON ATRAI
11102 RAJSHAHI NAOGAON DHAMURHAT
11103 RAJSHAHI NAOGAON NAOGAON SADAR
11104 RAJSHAHI NAOGAON NIAMATPUR
11105 RAJSHAHI NAOGAON PATNITALA
11106 RAJSHAHI NAOGAON PORSHA
11107 RAJSHAHI NAOGAON BADALGACHHI
11108 RAJSHAHI NAOGAON MOHADEBPUR
11109 RAJSHAHI NAOGAON MANDA
11110 RAJSHAHI NAOGAON RANINAGAR
11111 RAJSHAHI NAOGAON SHAPAHAR
11201 RAJSHAHI NAWABGONJ GOMASTAPUR
11202 RAJSHAHI NAWABGONJ NACHOL
11203 RAJSHAHI NAWABGONJ NAWABGONJ SADAR
11204 RAJSHAHI NAWABGONJ BHOLAHAT
11205 RAJSHAHI NAWABGONJ SHIBGONJ
11301 RAJSHAHI RAJSHAHI GODAGARI
11302 RAJSHAHI RAJSHAHI CHARGHAT
11303 RAJSHAHI RAJSHAHI TANORE
11304 RAJSHAHI RAJSHAHI DURGAPUR
11305 RAJSHAHI RAJSHAHI PUTHIA
Thana 12/25/2011
Page 2
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
11306 RAJSHAHI RAJSHAHI PABA
11307 RAJSHAHI RAJSHAHI BAGHMARA
11308 RAJSHAHI RAJSHAHI BAGHA
11309 RAJSHAHI RAJSHAHI BOALIA(SADAR)
11310 RAJSHAHI RAJSHAHI MOHANPUR
11401 RAJSHAHI NATORE GURUDASHPUR
11402 RAJSHAHI NATORE NATORE SADAR
11403 RAJSHAHI NATORE BARAIGRAM
11404 RAJSHAHI NATORE BAGATIPARA
11405 RAJSHAHI NATORE LALPUR
11406 RAJSHAHI NATORE SHINGRA
11501 RAJSHAHI SIRAJGONJ ULLAPARA
11502 RAJSHAHI SIRAJGONJ KAZIPUR
11503 RAJSHAHI SIRAJGONJ KAMARKHANDA
11504 RAJSHAHI SIRAJGONJ CHOWHALI
11505 RAJSHAHI SIRAJGONJ TARASH
11506 RAJSHAHI SIRAJGONJ BELKUCHI
11507 RAJSHAHI SIRAJGONJ RAYGONJ
11508 RAJSHAHI SIRAJGONJ SHAJADPUR
11509 RAJSHAHI SIRAJGONJ SIRAJGONJ SADAR
11601 RAJSHAHI PABNA SUJANAGAR
11602 RAJSHAHI PABNA BHANGURA
11603 RAJSHAHI PABNA ATGHARIA
11604 RAJSHAHI PABNA FARIDPUR
11605 RAJSHAHI PABNA BERA
11606 RAJSHAHI PABNA ISHWARDI
11607 RAJSHAHI PABNA SANTHIA
11608 RAJSHAHI PABNA PABNA SADAR
11609 RAJSHAHI PABNA CHATMAHAR
20101 KHULNA KUSHTIA KUMARKHALI
20102 KHULNA KUSHTIA KUSHTIA SADAR
20103 KHULNA KUSHTIA KHOKSHA
20104 KHULNA KUSHTIA DAULATPUR
20105 KHULNA KUSHTIA BHERAMARA
20106 KHULNA KUSHTIA MIRPUR
20201 KHULNA MEHERPUR MEHERPUR SADAR
20202 KHULNA MEHERPUR GANGNI
20203 KHULNA MEHERPUR MUJIBNAGAR
Thana 12/25/2011
Page 3
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
20301 KHULNA CHUADANGA ALAMDANGA
20302 KHULNA CHUADANGA JIBAN NAGAR
20303 KHULNA CHUADANGA DAMURHUDA
20304 KHULNA CHUADANGA CHUADANGA SADAR
20401 KHULNA JHENAIDAH KALIGONJ
20402 KHULNA JHENAIDAH COTCHANDPUR
20403 KHULNA JHENAIDAH JHENAIDAH SADAR
20404 KHULNA JHENAIDAH MOHESHPUR
20405 KHULNA JHENAIDAH SOILKUPA
20406 KHULNA JHENAIDAH HARINAKUNDA
20501 KHULNA MAGURA MAGURA SADAR
20502 KHULNA MAGURA MOHAMMADPUR
20503 KHULNA MAGURA SHALIKHA
20504 KHULNA MAGURA SHREEPUR
20601 KHULNA JESSORE AVOYNAGAR
20602 KHULNA JESSORE KESHABPUR
20603 KHULNA JESSORE CHOUGACHHA
20604 KHULNA JESSORE JHIKARGACHHA
20605 KHULNA JESSORE BAGARPARA
20606 KHULNA JESSORE MANIRAMPUR
20607 KHULNA JESSORE SHARSHA
20608 KHULNA JESSORE JESSORE SADAR
20701 KHULNA NARAIL KALIA
20702 KHULNA NARAIL NARAIL SADAR
20703 KHULNA NARAIL LOHAGARA
20801 KHULNA SATKHIRA ASHASHUNI
20802 KHULNA SATKHIRA KOLAROA
20803 KHULNA SATKHIRA KALIGONJ
20804 KHULNA SATKHIRA TALA
20805 KHULNA SATKHIRA DEBHATA
20806 KHULNA SATKHIRA SHAMNAGAR
20807 KHULNA SATKHIRA SATKHIRA SADAR
20901 KHULNA KHULNA KAYRA
20902 KHULNA KHULNA KHULNA SADAR
20903 KHULNA KHULNA DUMURIA
20904 KHULNA KHULNA TERAKHADA
20905 KHULNA KHULNA DAKOPE
20906 KHULNA KHULNA DIGHULIA
Thana 12/25/2011
Page 4
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
20907 KHULNA KHULNA PAIKGACHA
20908 KHULNA KHULNA FULTALA
20909 KHULNA KHULNA BATIAGHATA
20910 KHULNA KHULNA RUPSHA
21001 KHULNA BAGERHAT KACHUA
21002 KHULNA BAGERHAT CHITALMARI
21003 KHULNA BAGERHAT FAKIRHAT
21004 KHULNA BAGERHAT BAGHERHAT SADAR
21005 KHULNA BAGERHAT MOLLARHAT
21006 KHULNA BAGERHAT MONGLA
21007 KHULNA BAGERHAT MOROLGONJ
21008 KHULNA BAGERHAT RAMPAL
21009 KHULNA BAGERHAT SARANKHOLA
30101 DHAKA JAMALPUR SHARISHABARI
30102 DHAKA JAMALPUR MELANDAH
30103 DHAKA JAMALPUR DEWANGONJ
30104 DHAKA JAMALPUR BAKSHIGONJ
30105 DHAKA JAMALPUR JAMALPUR SADAR
30106 DHAKA JAMALPUR ISLAMPUR
30107 DHAKA JAMALPUR MADARGONJ
30201 DHAKA SHERPUR JHENAIGATI
30202 DHAKA SHERPUR NAKLA
30203 DHAKA SHERPUR NALITABARI
30204 DHAKA SHERPUR SREEBORDI
30205 DHAKA SHERPUR SHERPUR SADAR
30301 DHAKA MYMENSINGH MYMENSING SADAR
30302 DHAKA MYMENSINGH MUKTAGACHHA
30303 DHAKA MYMENSINGH TRISHAL
30304 DHAKA MYMENSINGH BHALUKA
30305 DHAKA MYMENSINGH GAFFARGAON
30306 DHAKA MYMENSINGH NANDAIL
30307 DHAKA MYMENSINGH ISWARGONJ
30308 DHAKA MYMENSINGH HALUAGHAT
30309 DHAKA MYMENSINGH FULBARIA
30310 DHAKA MYMENSINGH GOURIPUR
30311 DHAKA MYMENSINGH FULPUR
30312 DHAKA MYMENSINGH DHUBAURA
30401 DHAKA NETROKONA ATPARA
Thana 12/25/2011
Page 5
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
30402 DHAKA NETROKONA KALMAKANDA
30403 DHAKA NETROKONA KANDUA
30404 DHAKA NETROKONA DURGAPUR
30405 DHAKA NETROKONA NETROKONA SADAR
30406 DHAKA NETROKONA PURBADHALA
30407 DHAKA NETROKONA BARHATTA
30408 DHAKA NETROKONA MADAN
30409 DHAKA NETROKONA MOHANGANJ
30410 DHAKA NETROKONA KHALIAJHURI
30501 DHAKA KISHORGONJ KARIMGONJ
30502 DHAKA KISHORGONJ NIKLI
30503 DHAKA KISHORGONJ KULIARCHAR
30504 DHAKA KISHORGONJ TARAIL
30505 DHAKA KISHORGONJ BHAIROB
30506 DHAKA KISHORGONJ BAJITPUR
30507 DHAKA KISHORGONJ MITHAMOIN
30508 DHAKA KISHORGONJ ASTOGRAM
30509 DHAKA KISHORGONJ KISHOREGONJ SADAR
30510 DHAKA KISHORGONJ HOSSAINPUR
30511 DHAKA KISHORGONJ KATIADI
30512 DHAKA KISHORGONJ PAKUNDIA
30513 DHAKA KISHORGONJ ITNA
30601 DHAKA TANGAIL GHATAIL
30602 DHAKA TANGAIL SHOKHIPUR
30603 DHAKA TANGAIL GOPALPUR
30604 DHAKA TANGAIL BASHAIL
30605 DHAKA TANGAIL TANGAIL SADAR
30606 DHAKA TANGAIL DELDUAR
30607 DHAKA TANGAIL MIRZAPUR
30608 DHAKA TANGAIL KALIHATI
30609 DHAKA TANGAIL MODHUPUR
30610 DHAKA TANGAIL NAGARPUR
30611 DHAKA TANGAIL BHUAPUR
30612 DHAKA TANGAIL DHANBARI
30701 DHAKA GAZIPUR GAZIPUR SADAR
30702 DHAKA GAZIPUR KALIGONJ
30703 DHAKA GAZIPUR KAPASIA
30704 DHAKA GAZIPUR SREEPUR
Thana 12/25/2011
Page 6
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
30705 DHAKA GAZIPUR KALIAKOIR
30706 DHAKA GAZIPUR TONGI
30801 DHAKA NARSINGDI MONOHORDI
30802 DHAKA NARSINGDI RAYPURA
30803 DHAKA NARSINGDI BELABO
30804 DHAKA NARSINGDI NARSINGDI SADAR
30805 DHAKA NARSINGDI PALASH
30806 DHAKA NARSINGDI SHIBPUR
30901 DHAKA MANIKGONJ MANIKGONJ SADAR
30902 DHAKA MANIKGONJ GHIOR
30903 DHAKA MANIKGONJ SINGAIR
30904 DHAKA MANIKGONJ SATURIA
30905 DHAKA MANIKGONJ HARIRAMPUR
30906 DHAKA MANIKGONJ SHIBALOY
30907 DHAKA MANIKGONJ DAULATPUR
31001 DHAKA DHAKA MIRPUR
31002 DHAKA DHAKA MOHAMMADPUR
31003 DHAKA DHAKA DHANMONDI
31004 DHAKA DHAKA LALBAG
31005 DHAKA DHAKA KOTWALI
31006 DHAKA DHAKA SUTRAPUR
31007 DHAKA DHAKA CANTONMENT
31008 DHAKA DHAKA MOTIJHEEL
31009 DHAKA DHAKA RAMNA
31010 DHAKA DHAKA TEJGAON
31011 DHAKA DHAKA GULSHAN
31012 DHAKA DHAKA DEMRA
31013 DHAKA DHAKA KERANIGONJ
31014 DHAKA DHAKA DOHAR
31015 DHAKA DHAKA DHAMRAI
31016 DHAKA DHAKA NAWABGANJ
31017 DHAKA DHAKA SAVAR
31018 DHAKA DHAKA FOREIGN
31101 DHAKA NARAYANGONJ NARAYANGONJ SADAR
31102 DHAKA NARAYANGONJ BANDAR
31103 DHAKA NARAYANGONJ SONARGAON
31104 DHAKA NARAYANGONJ ARAIHAZAR
31105 DHAKA NARAYANGONJ RUPGONJ
Thana 12/25/2011
Page 7
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
31201 DHAKA MUNSHIGONJ GAZARIA
31202 DHAKA MUNSHIGONJ SIRAJDIKHAN
31203 DHAKA MUNSHIGONJ TONGIBARI
31204 DHAKA MUNSHIGONJ LOWHAJANG
31205 DHAKA MUNSHIGONJ SREENAGAR
31206 DHAKA MUNSHIGONJ MUNSHIGONJ SADAR
31301 DHAKA RAJBARI RAJBARI SADAR
31302 DHAKA RAJBARI PANGSHA
31303 DHAKA RAJBARI BALIAKANDI
31304 DHAKA RAJBARI GOALANDA
31305 DHAKA RAJBARI KALUKHALI
31401 DHAKA FARIDPUR FARIDPUR SADAR
31402 DHAKA FARIDPUR NAGARKANDA
31403 DHAKA FARIDPUR BOALMARI
31404 DHAKA FARIDPUR BHANGA
31405 DHAKA FARIDPUR MADHUKHALI
31406 DHAKA FARIDPUR CHARBHARDRASON
31407 DHAKA FARIDPUR ALPHADANGA
31408 DHAKA FARIDPUR SADARPUR
31409 DHAKA FARIDPUR SHALTHA
31501 DHAKA MADARIPUR KALKINI
31502 DHAKA MADARIPUR SHIBCHAR
31503 DHAKA MADARIPUR MADARIPUR SADAR
31504 DHAKA MADARIPUR RAZOIR
31601 DHAKA SHARIATPUR GOSHAIRHAT
31602 DHAKA SHARIATPUR JAJIRA
31603 DHAKA SHARIATPUR DAMUDDA
31604 DHAKA SHARIATPUR NARIA
31605 DHAKA SHARIATPUR BHEDORGANJ
31606 DHAKA SHARIATPUR SHARIATPUR SADAR
31701 DHAKA GOPALGONJ KOTALIPARA
31702 DHAKA GOPALGONJ KASHIANI
31703 DHAKA GOPALGONJ GOPALGONJ SADAR
31704 DHAKA GOPALGONJ TONGIPARA
31705 DHAKA GOPALGONJ MAKSUDPUR
40501 CHITTAGONG BRAHMONBARIA BRAHMONBARIA SADAR
40502 CHITTAGONG BRAHMONBARIA NABINAGAR
40503 CHITTAGONG BRAHMONBARIA KASHBA
Thana 12/25/2011
Page 8
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
40504 CHITTAGONG BRAHMONBARIA SARAIL
40505 CHITTAGONG BRAHMONBARIA BANCHARAMPUR
40506 CHITTAGONG BRAHMONBARIA AKHAURA
40507 CHITTAGONG BRAHMONBARIA NASIRNAGAR
40508 CHITTAGONG BRAHMONBARIA ASHUGONJ
40601 CHITTAGONG COMILLA COMILLA SADAR
40602 CHITTAGONG COMILLA LAKSHAM
40603 CHITTAGONG COMILLA DEBIDHAR
40604 CHITTAGONG COMILLA MURADNAGAR
40605 CHITTAGONG COMILLA DAUDKANDI
40606 CHITTAGONG COMILLA CHOWDDAGRAM
40607 CHITTAGONG COMILLA BRAHMANPARA
40608 CHITTAGONG COMILLA BARURA
40609 CHITTAGONG COMILLA BURICHANG
40610 CHITTAGONG COMILLA CHANDINA
40611 CHITTAGONG COMILLA HOMNA
40612 CHITTAGONG COMILLA NANGALKOT
40613 CHITTAGONG COMILLA MEGHNA
40614 CHITTAGONG COMILLA MANOHARGONG
40615 CHITTAGONG COMILLA TITAS
40616 CHITTAGONG COMILLA SADAR DAKHIN
40701 CHITTAGONG CHANDPUR CHANDPUR SADAR
40702 CHITTAGONG CHANDPUR KACHUA
40703 CHITTAGONG CHANDPUR HAJIGANJ
40704 CHITTAGONG CHANDPUR HAIMCHAR
40705 CHITTAGONG CHANDPUR SHAHRASTI
40706 CHITTAGONG CHANDPUR FARIDGONJ
40707 CHITTAGONG CHANDPUR MATLAB
40708 CHITTAGONG CHANDPUR MATLAB UTTAR
40801 CHITTAGONG LUXMIPUR RAMGATI
40802 CHITTAGONG LUXMIPUR RAYPUR
40803 CHITTAGONG LUXMIPUR RAMGONJ
40804 CHITTAGONG LUXMIPUR LUXMIPUR SADAR
40805 CHITTAGONG LUXMIPUR KAMALNAGAR
40901 CHITTAGONG NOAKHALI NOAKHALI SADAR
40902 CHITTAGONG NOAKHALI BEGUMGANJ
40903 CHITTAGONG NOAKHALI CHATKHIL
40904 CHITTAGONG NOAKHALI SENBAGH
Thana 12/25/2011
Page 9
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
40905 CHITTAGONG NOAKHALI COMPANIGONJ
40906 CHITTAGONG NOAKHALI HATIYA
40907 CHITTAGONG NOAKHALI SONAIMURI
40908 CHITTAGONG NOAKHALI SUBARNACHAR
40909 CHITTAGONG NOAKHALI KABIRHAT
41001 CHITTAGONG FENI FENI SADAR
41002 CHITTAGONG FENI DAGONBHUIYA
41003 CHITTAGONG FENI SONAGAZI
41004 CHITTAGONG FENI CHAGALNAIYA
41005 CHITTAGONG FENI PARSHURAM
41006 CHITTAGONG FENI FULGAZI
41101 CHITTAGONG CHITTAGONG BASHKHALI
41102 CHITTAGONG CHITTAGONG ROWZAN
41103 CHITTAGONG CHITTAGONG SANDWIP
41104 CHITTAGONG CHITTAGONG FATIKCHHARI
41105 CHITTAGONG CHITTAGONG PATIYA
41106 CHITTAGONG CHITTAGONG ANWARA
41107 CHITTAGONG CHITTAGONG BOALKHALI
41108 CHITTAGONG CHITTAGONG LOHAGORA
41109 CHITTAGONG CHITTAGONG DOUBLEMURING
41110 CHITTAGONG CHITTAGONG CHANDANAISH
41111 CHITTAGONG CHITTAGONG HATHAZARI
41112 CHITTAGONG CHITTAGONG RANGUNIA
41113 CHITTAGONG CHITTAGONG MIRERSWARAI
41114 CHITTAGONG CHITTAGONG SITAKUNDA
41115 CHITTAGONG CHITTAGONG PAHARTALI
41116 CHITTAGONG CHITTAGONG BANDAR
41117 CHITTAGONG CHITTAGONG PACHLAISH
41118 CHITTAGONG CHITTAGONG CHANDGAON
41119 CHITTAGONG CHITTAGONG KOTWALI
41120 CHITTAGONG CHITTAGONG SATKANIA
41201 CHITTAGONG COX'S BAZAR UKHIYA
41202 CHITTAGONG COX'S BAZAR MAHESHKHALI
41203 CHITTAGONG COX'S BAZAR KUTUBDIA
41204 CHITTAGONG COX'S BAZAR RAMU
41205 CHITTAGONG COX'S BAZAR CHAKORIA
41206 CHITTAGONG COX'S BAZAR TEKNAF
41207 CHITTAGONG COX'S BAZAR COX'S BAZAR SADAR
Thana 12/25/2011
Page 10
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
41208 CHITTAGONG COX'S BAZAR PEKUA
41301 CHITTAGONG KHAGRACHHARI KHAGRACHHARI SADAR
41302 CHITTAGONG KHAGRACHHARI DIGHINALA
41303 CHITTAGONG KHAGRACHHARI PANCHARI
41304 CHITTAGONG KHAGRACHHARI RAMGARH
41305 CHITTAGONG KHAGRACHHARI MATIRANGA
41306 CHITTAGONG KHAGRACHHARI MANIKCHHARI
41307 CHITTAGONG KHAGRACHHARI MAHALCHHARI
41308 CHITTAGONG KHAGRACHHARI LUXMICHHARI
41401 CHITTAGONG RANGAMATI RANGAMATI SADAR
41402 CHITTAGONG RANGAMATI KOWKHALI
41403 CHITTAGONG RANGAMATI NANIARCHAR
41404 CHITTAGONG RANGAMATI BARKAL
41405 CHITTAGONG RANGAMATI JURACHHARI
41406 CHITTAGONG RANGAMATI LANGADU
41407 CHITTAGONG RANGAMATI BAGHAICHHARI
41408 CHITTAGONG RANGAMATI KAPTAI
41409 CHITTAGONG RANGAMATI RAJASTHALI
41410 CHITTAGONG RANGAMATI BILAICHARI
41501 CHITTAGONG BANDARBAN BANDARBAN SADAR
41502 CHITTAGONG BANDARBAN RUMA
41503 CHITTAGONG BANDARBAN ROANGCHHARI
41504 CHITTAGONG BANDARBAN THANCHI
41505 CHITTAGONG BANDARBAN LAMA
41506 CHITTAGONG BANDARBAN NAIKHANGCHHARI
41507 CHITTAGONG BANDARBAN ALIKADAM
50101 BARISAL BARISAL AGAILJHARA
50102 BARISAL BARISAL UZIRPUR
50103 BARISAL BARISAL GOURNADI
50104 BARISAL BARISAL BARISAL SADAR
50105 BARISAL BARISAL BAKHERGONJ
50106 BARISAL BARISAL BANORIPARA
50107 BARISAL BARISAL BABUGONJ
50108 BARISAL BARISAL MULADI
50109 BARISAL BARISAL MEHENDIGONJ
50110 BARISAL BARISAL HIZLA
50201 BARISAL PIROJPUR KAUKHALI
50202 BARISAL PIROJPUR NAZIRPUR
Thana 12/25/2011
Page 11
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
50203 BARISAL PIROJPUR PIROJPUR SADAR
50204 BARISAL PIROJPUR BHANDARIA
50205 BARISAL PIROJPUR MOTHBARIA
50206 BARISAL PIROJPUR SHORUPKATHI(NESARAB
50207 BARISAL PIROJPUR ZIANAGAR
50301 BARISAL JHALOKATHI KATHALIA
50302 BARISAL JHALOKATHI JHALOKATHI SADAR
50303 BARISAL JHALOKATHI NOLCHHITI
50304 BARISAL JHALOKATHI RAJAPUR
50401 BARISAL BARGUNA AMTALI
50402 BARISAL BARGUNA PATHARGHATA
50403 BARISAL BARGUNA BARGUNA SADAR
50404 BARISAL BARGUNA BAMNA
50405 BARISAL BARGUNA BETAGI
50501 BARISAL PATUAKHALI KOLAPARA
50502 BARISAL PATUAKHALI GOLACHIPA
50503 BARISAL PATUAKHALI DASHMINA
50504 BARISAL PATUAKHALI PATUAKHALI SADAR
50505 BARISAL PATUAKHALI BAUPHAL
50506 BARISAL PATUAKHALI MIRZAGONJ
50507 BARISAL PATUAKHALI DUMKI
50601 BARISAL BHOLA CHARFASHION
50602 BARISAL BHOLA TOZUMUDDIN
50603 BARISAL BHOLA DAULATKHAN
50604 BARISAL BHOLA BORHANUDDIN
50605 BARISAL BHOLA BHOLA SADAR
50606 BARISAL BHOLA MANPURA
50607 BARISAL BHOLA LALMOHAN
60101 SYLHET SUNAMGONJ SUNAMGONJ SADAR
60102 SYLHET SUNAMGONJ DOWARABAZAR
60103 SYLHET SUNAMGONJ BISWAMBARPUR
60104 SYLHET SUNAMGONJ CHATAK
60105 SYLHET SUNAMGONJ TAHIRPUR
60106 SYLHET SUNAMGONJ JAMALGONJ
60107 SYLHET SUNAMGONJ DHARAMPASHA
60108 SYLHET SUNAMGONJ SHALLA
60109 SYLHET SUNAMGONJ DERAI
60110 SYLHET SUNAMGONJ JAGANNATHPUR
Thana 12/25/2011
Page 12
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
60111 SYLHET SUNAMGONJ DHAKHIN SUNAMGONJ
60201 SYLHET SYLHET SYLHET SADAR
60202 SYLHET SYLHET KANAIGHAT
60203 SYLHET SYLHET BALAGANJ
60204 SYLHET SYLHET BISHWANATH
60205 SYLHET SYLHET FENCHUGONJ
60206 SYLHET SYLHET JAINTAPUR
60207 SYLHET SYLHET GOAINGHAT
60208 SYLHET SYLHET GOLAPGONJ
60209 SYLHET SYLHET COMPANIGONJ
60210 SYLHET SYLHET JAKIGONJ
60211 SYLHET SYLHET BIANIBAZAR
60212 SYLHET SYLHET DAKHIN SURMA
60301 SYLHET HOBIGONJ HABIGONJ SADAR
60302 SYLHET HOBIGONJ NABIGONJ
60303 SYLHET HOBIGONJ LAKHAI
60304 SYLHET HOBIGONJ BANICHANG
60305 SYLHET HOBIGONJ AZMIRIGONJ
60306 SYLHET HOBIGONJ MADHABPUR
60307 SYLHET HOBIGONJ CHUNARUGHAT
60308 SYLHET HOBIGONJ BAHUBAL
60401 SYLHET MOULVIBAZAR MOULVIBAZAR SADAR
60402 SYLHET MOULVIBAZAR KAMALGONJ
60403 SYLHET MOULVIBAZAR KULAURA
60404 SYLHET MOULVIBAZAR RAJNAGAR
60405 SYLHET MOULVIBAZAR BARALAKHA
60406 SYLHET MOULVIBAZAR SREEMANGAL
60407 SYLHET MOULVIBAZAR JURI
70101 RANGPUR PANCHAGARH ATWARI
70102 RANGPUR PANCHAGARH TETULIA
70103 RANGPUR PANCHAGARH DEBIGONJ
70104 RANGPUR PANCHAGARH PANCHAGARH SADAR
70105 RANGPUR PANCHAGARH BODA
70201 RANGPUR THAKURGAON THAKURGAON SADAR
70202 RANGPUR THAKURGAON PIRGONJ
70203 RANGPUR THAKURGAON BALIADANGI
70204 RANGPUR THAKURGAON RANISHONKOIL
70205 RANGPUR THAKURGAON HORIPUR
Thana 12/25/2011
Page 13
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
70301 RANGPUR DINAJPUR KAHAROLE
70302 RANGPUR DINAJPUR KHANSHAMA
70303 RANGPUR DINAJPUR GHORAGHAT
70304 RANGPUR DINAJPUR CHIRIRBANDAR
70305 RANGPUR DINAJPUR DINAJPUR SADAR
70306 RANGPUR DINAJPUR NAWABGONJ
70307 RANGPUR DINAJPUR PARBOTIPUR
70308 RANGPUR DINAJPUR FULBARI
70309 RANGPUR DINAJPUR BIROL
70310 RANGPUR DINAJPUR BIRAMPUR
70311 RANGPUR DINAJPUR BOCHAGONJ
70312 RANGPUR DINAJPUR BIRGONJ
70313 RANGPUR DINAJPUR HAKIMPUR
70401 RANGPUR NILPHAMARI KISHOREGONJ
70402 RANGPUR NILPHAMARI JALDHAKA
70403 RANGPUR NILPHAMARI DIMLA
70404 RANGPUR NILPHAMARI DOMAR
70405 RANGPUR NILPHAMARI NILPHAMARI SADAR
70406 RANGPUR NILPHAMARI SAIDPUR
70501 RANGPUR RANGPUR KAWNIA
70502 RANGPUR RANGPUR GANGACHHARA
70503 RANGPUR RANGPUR TARAGONJ
70504 RANGPUR RANGPUR PIRGONJ
70505 RANGPUR RANGPUR PIRGACHHA
70506 RANGPUR RANGPUR BADARGONJ
70507 RANGPUR RANGPUR MITHAPUKUR
70508 RANGPUR RANGPUR RANGPUR SADAR
70601 RANGPUR LALMONIRHAT ADITMARI
70602 RANGPUR LALMONIRHAT KALIGONJ
70603 RANGPUR LALMONIRHAT PATGRAM
70605 RANGPUR LALMONIRHAT HATIBANDHA
70609 RANGPUR LALMONIRHAT LALMONIRHAT SADAR
70701 RANGPUR KURIGRAM ULIPUR
70702 RANGPUR KURIGRAM KURIGRAM SADAR
70703 RANGPUR KURIGRAM CHILMARI
70704 RANGPUR KURIGRAM NAGESWARI
70705 RANGPUR KURIGRAM FULBARI
70706 RANGPUR KURIGRAM BHURUNGAMARI
Thana 12/25/2011
Page 14
Thana_code DIV_NAME DIST_NAME THANA_NAME
70707 RANGPUR KURIGRAM RAJARHAT
70708 RANGPUR KURIGRAM ROWMARI
70709 RANGPUR KURIGRAM RAJIBPUR
70801 RANGPUR GAIBANDHA GAIBANDHA SADAR
70802 RANGPUR GAIBANDHA GOBINDOGONJ
70803 RANGPUR GAIBANDHA PALASHBARI
70804 RANGPUR GAIBANDHA FULCHHARI
70805 RANGPUR GAIBANDHA SHADULLAPUR
70806 RANGPUR GAIBANDHA SHAGHATA
70807 RANGPUR GAIBANDHA SHUNDORGONJ

No comments:

Post a comment

thank you